Debreceni Egyetem

Homogén Katalízis Kutatólaboratórium (HKKL)

 

 | Kezdőlap |  A Laboratóriumról |  Működésünk |  Személyzet |  Elérhetőségek  |  Felhasználási szabályzat | DE-HKKKépek |

Tevékenységek és szolgáltatások

-oldható és immobilizált komplex katalizátorok szintézise;

-katalizátorok tesztelése;

-kinetikai mérések;

-analitikai mérések (gázkromatográfia, nagyteljesítményű folyadékkromatográfia, uv-látható, infravörös spektrometria, tömegspektrometriás gázelemzés);

-komplexképződési egyensúlyi állandók meghatározása;

-elméleti kémiai számítások a katalizátorok működésének, ill. katalitikus folyamatoknak modellezésére;

-kísérlettervezés; konzultáció;

-képzés az előbbi területeken.

 

A HKKL működése, hozzáférés

A Laboratórium eszközei és szolgáltatásai előzetes egyeztetés, ill. megrendelés alapján mind hazai, mind külföldi intézmények, vállalkozások számára elérhetőek a következő formákban:

1)  Tudományos együttműködés - a két fél által közösen fontosnak és perspektivikusnak ítélt témák művelésére

2) Szintézisek és mérési szolgáltatások - a Laboratóriumot üzemeltető alkalmazottak által végzett szolgáltatások

3) A KI eszközeinek, műszereinek használata a megrendelő megfelelően kiképzett személyzete által

4)   Felhasználói képzés a KI műszereinek használatára

5) Konzultáció, kísérlettervezés, mérési adatok elemzése a Laboratórium kompetenciái körében a megrendelő igényeinek megfelelően.

 

Finanszírozás

1. Szabad és ingyenes hozzáférés a DE Fizikai Kémiai Tanszék és az MTA-DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport munkatársainak és az általuk irányított egyetemi hallgatóknak. Közös kutatások esetén ugyanez vonatkozik más belső és külső egységekre is.

Amennyiben a tevékenység nem közös kutatásokra irányul, akkor a Debreceni Egyetem más egységeinek munkatársai önköltségi áron vehetik igénybe a Laboratórium szolgáltatásait.

2. Fizetett szolgáltatás a külső felhasználóknak nonprofit vagy piaci áron a megrendelés jellegétől függően (egyszeri szolgáltatás, hosszabb távú együttműködés előkészítése, stb.).

 

 

Legfontosabb hazai és nemzetközi projektek, melyek igénybe vették a Laboratórium szolgáltatásait

 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043 (ENVIKUT):Célzott kémiai és biológiai alapkutatások a környezeti szennyezők felszámolására, (2015-2015) 899,6 MFt.

OTKA-NKTH 68482: Homogén katalízis alternatív oldószerekben – alapkutatások a környezet védelmében, 2007-2011, 19,414 MFt; 

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012 (CHEMIKUT): Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására, 2009-2011, 330 MFt;

OTKA T043365: Homogén katalízis többfázisú folyadékrendszerekben, 2003-2006, 15,743 MFt; 

OTKA TS44836: Lipid-membrán iskola a Szegedi Biológiai Központban, 2003-2005, 87,300 MFt;

OTKA T048538: Hidrogénezési reakciók rögzített komplexekkel, 2005-2008, 6,850 eFt;

MRTN-CT-2003-503864, EU FP6 pályázat (AQUACHEM) Marie Curie Research Training Network: Transition Metal Chemistry and Catalysis in Aqueous Media, 2004-2007, 567,230 MFt (ebből debreceni felhasználású 51,710 MFt);

OTKA IN 78040: Homogén katalízis alternatív oldószerekben – alapkutatások a környezet védelmében, 2009 -2011, 2,849 MFt;

TéT E-10/2005 Új vízoldható fémorganikus rutérium komplexek és alkalmazásuk környezetbarát katalitikus folyamatokban, 2006-2007, 2,020 MFt.