Debreceni Egyetem

Homogén Katalízis Kutatólaboratórium (HKKL)

 

 | Kezdőlap |  A Laboratóriumról |  Működésünk |  Személyzet |  Elérhetőségek | Felhasználási szabályzat | DE-HKKKépek |

Általános ismertetés

A Homogén Katalízis Kutatólaboratórium a Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszéke és az MTA-DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport munkatársainak részvételével, a két egység infrastrukturájának felhasználásával működik. Célja elsősorban a homogén katalízis jelenségeinek kutatása, de lehetőségei bizonyos heterogén katalizátorok kutatását is megengedik.

Az eszközpark több olyan berendezés és műszer együttese, melyek lehetővé teszik katalizátorok szintézisét, karakterizálását, katalitikus folyamatok lejátszatását, követését és az eredmények analízisét. Részei: atmoszférikus és nagynyomású autoklávok, 2 db Agilent/Hewlett Packard kapilláris gázkromatográf, 1 db Waters HPLC készülék, 2 db Perkin Elmer FTIR spektrofotométer, 1 db Shimadzu UV-1601 tip. uv-látható spektrofotméter, 2 db Radiometer automata büretta, 1 db Pfeiffer Vacuum kvadrupól tömegspektrometriás gázelemző és más kisebb laboratóriumi készülékek.

Ezen túlmenően  a DE Kémiai Intézetben elérhető 3 db Bruker NMR spektrométer (360, 400, 500 MHz), 1-1 db Bruker MALDI-TOF és ESI-TOF tömegspektrométer és 1 db Nonius Mach 3 tip. egykristály röntgen diffraktométer.

A fémorganikus katalizátorok szintézisére több inert-atmoszférás rendszer (vacuum-line) szolgál. Heterogén katalizátorok vizsgálatához 1 db H-CubeTM mikrofluidikai reaktor (Thalesnano, Bp.) áll rendelkezésre. A katalitikus folyamatok mechanizmusának vizsgálatára elméleti kémiai számításokhoz több nagyteljesítményű PC-t használunk.

A meglévő eszközparkot egy Agilent 7890 gázkromatográf és egy Parr nagynyomású reaktor (szabályozó egységekkel folyadék- és gázadagolóval) bővítettük. Ugyancsak beszereztünk egy nagynyomású (100 bar) NMR-csövet (zafír cső + titán fej) az oldható katalizátorok tényleges működési körülmények közötti jellemzéséhez; valamint egy nitrogén generátort állítottunk üzembe a gázkromatográfok ellátásához. Folyamatosan fejlesztjük, ill. cseréljük a kromatográfiás adatfeldolgozó egységeket és szofvereket.

A Laboratórium a DE Fizikai Kémiai Tanszék területén található (Kémiai Épület, 6. emelet).